Vrijheid staat bij velen in de levensvisie hoog op het lijstje en vormt ook de basis van waaruit wij kinderen benaderen. Kinderopvang Vrije Kids ziet ieder kind als een uniek individu die een eigen ontwikkeling doormaakt.

Wij laten kinderen vrij om hun eigen ontwikkelingspad te volgen, door hen zoveel mogelijk zelfstandig te laten ontdekken. Op deze manier ontwikkelen kinderen zich op hun eigen manier en op hun eigen tempo tot een sociale wereldburger.

Wij willen de kinderen als een wereldburger laten fungeren, dat zichzelf mag zijn in contact met anderen. Zo werken wij aan een samenleving waarin mensen zonder oordeel in verbinding zijn met elkaar.

Missie

Kinderen ontwikkelen zich elk op een unieke wijze door middel van honderden talen. Door hen vrij te laten in het volgen van hun ontwikkelingspad bijvoorbeeld. Ook door ontwikkelingskansen aan te bieden en begeleiding te geven op het juiste moment. Kinderen ontwikkelen zich optimaal vanuit een vertrouwde en veilige basis.

Wij zien kinderen daarbij als wereldburgers die in verbinding staan met de mensen om hen heen en daarin volledig zichzelf mogen zijn. Op deze manier werken wij aan een sociale samenleving waarin iedereen mag zijn zoals hij of zij is en alle honderden talen gesproken kunnen worden in een liefdevolle samenleving.

Visie

Binnen het vormen van onze visie zijn wij geïnspireerd geraakt door Reggio, het gedachtegoed van de Italiaanse filosoof  Loris Malaguzzi. Reggio omschrijft dat kinderen zich uiten door middel van honderd manieren en talen. Denk aan dans, muziek, tekenen, kleien, beweging of geluid, schrijven en spreken. Luisteren naar hen is veel belangrijker dan het vertellen. Kinderen leren door middel van drie pedagogen: elkaar, volwassenen om hen heen (juffies, papa’s en mama’s) en de omgeving. Door het bieden van een uitdagende omgeving en kinderen te stimuleren in hun creativiteit en zelfstandigheid, krijgen kinderen de kans om zich door deze honderden manieren en talen te uiten en zich te ontwikkelen.

Doelstelling

Wij vinden het belangrijk om op een verantwoorde wijze kwalitatieve opvang te bieden aan onze kinderen. Hierbij volgen we de werkwijze van de in de wet opgestelde pedagogische doelen van Riksen-Walrave:

  • het bieden van emotionele veiligheid;
  • het bevorderen van de persoonlijke competentie;
  • het bevorderen van de sociale competentie;
  • de socialisatie van kinderen door overdracht van algemeen aanvaarde normen en waarden.

Onze kernwaarden

Wanneer ouders op zoek zijn naar programma’s voor vroeg leren en kinderopvang, moeten ze iemand vinden die ze kunnen vertrouwen. We zullen ons 100% inspannen om onze diensten te verzekeren en continu te verbeteren om tegemoet te komen aan de behoeften van de kinderen en gezinnen die we bedienen.

We zijn enthousiast en gepassioneerd over de rol die we hebben in het leven van kinderen. Open, eerlijke en respectvolle interacties zijn leidend voor ons in de praktijk.

Wij geloven dat we een verantwoordelijkheid hebben om de kinderen de ruimte te bieden om een leven lang te leren. We plaatsen onszelf en ons leren op hetzelfde niveau als het kind en zetten ons in voor professionele ontwikkeling en persoonlijke groei. We leren van de kinderen en hun ouders en omarmen elke dag de mogelijkheid om te leren en te groeien.

Wij werken graag samen met ouders om hoogwaardige leer- en ontwikkelingsresultaten voor de kinderen te creëren. Respectvolle relaties zijn erg belangrijk.

Wij zijn van mening dat de kwaliteit van onze zorg mede wordt bepaald door de kwaliteit van de relaties die we hebben met kinderen, ouders, werknemers, bestuur en wetgevers. We doen er alles aan om ervoor te zorgen dat deze relaties respectvol zijn; warm en zorgzaam; transparant en open; eerlijk en rechtvaardig.

Alle leden van de Vrije Kids “familie” werken samen om onze gedeelde visie te bereiken zodat we de beste zorgverlener  zijn. We erkennen en vieren de inspanningen en prestaties van onze kinderen, ouders en personeel

Pedagogisch beleidsplan Vrije Kids

Download hier ons Pedagogisch beleidsplan.

Algemene Voorwaarden

Download hier de Algemene Voorwaarden.