Waarom Vrije Kids

” Een kind heeft honderd talen, maar de school en de samenleving stelen er negenennegentig van”.- Loris Malaguzzi

Vrije Kids wil kinderen deze negenennegentig talen teruggeven, door hen vrij hun eigen ontwikkeling te laten doorlopen. Wij volgen hierin de visie van Loris Malaguzzi ter inspratie.


Loris Malaguzzi

Malaguzzi reikte verschillende pedagogische handvatten aan, die allemaal terugvallen op één kerngedachte: kinderen zijn krachtige wezens. Kijk niet naar wat ze ‘nog niet’ kunnen (lezen, schrijven, fietsen…), kijk naar wat ze allemaal wél kunnen. Kinderen zijn geboren onderzoekers, nieuwsgierig en leergierig. Ze willen de wereld rond zich ontdekken, ze zijn communicatief en sociaal ingesteld.

Hij beklemtoont daarom dat volwassenen eerst en vooral naar kinderen moeten kijken en luisteren. Dan zie je hoe ze zich niet alleen uitdrukken via woorden, maar ook door te zingen, ergens heen te kruipen, te tekenen, te kleien, te spelen…
Leren gebeurt bij hen vooral door te doen. Daarom is het belangrijk dat kinderen interessante materialen aangereikt krijgen waarmee ze zelf kunnen experimenteren.

‘Op die manier onthult de werkelijkheid in de handen van kinderen zijn oneindige mogelijkheden tot transformatie’, aldus Malaguzzi. ‘Op vlak van creativiteit is het onze taak om kinderen hun eigen bergen te helpen beklimmen. Zo hoog mogelijk.’